1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tietgen Cooperation er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tietgen Cooperation
Elmelundsvej 10
5200 Odense v
CVR. 23267519
Mail: cooperation@tietgencooperation.com


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning. Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.


5. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 10 arbejdsdage efter samtale med os.


6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1


7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.