lazy lazy lazy lazy lazy lazy

TIETGEN COOPERATION

Bastian Bremerstent - Formand

"Tietgen Cooperation" er den overordnede betegnelse for elevrådssystemet på Tietgen Handelsgymnasium, der består af de fem udvalg: Festudvalget, Aktivitetsudvalget, Magazine Charity og Promotion. Udover det sociale liv, beskæftiger Tietgen Cooperation sig med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen, hvilket sker gennem skolens elevråd. Du kan følge med i Tietgen Cooperations dagligdag på både Instagram og Facebook.


ELEVRÅDET

Bertram Illum Lindgren Pedersen - Formand

Elevrådet beskæftiger sig med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen. Elevrådet består af en formand, en næstformand samt en elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne vælges demokratisk ét år ad gangen af klasserne selv. Den fornemste opgave i elevrådet er at tale elevernes sag. Dette betyder, at eleverne har en stemme over for skolens ledelse og har repræsentanter i bestyrelsen.
Elevrådet afholder et møde cirka én gang om måneden. Ved møderne diskuteres, hvorledes skolen (kan) forbedres og der lægges retningslinjer for forskellige problemstillinger. Igennem elevrådet får repræsentanten indflydelse på alt fra undervisningsformen til miljøet på skolen, hvor alles holdning bliver hørt og tages i betragtning.

ADMINISTRATIONEN

Alexander Vosbein Jørgensen, Magnus Egemose og Tobias Geisler - Formænd

Administrationen tager sig af alt det praktiske, lige fra medlemmer til håndtering af penge. Administrationen består af en HR Manager samt to kasserer og et par lagerdrenge.

HR MANAGEREN

HR Manageren har til opgave at modtage ansøgninger og tage nye medlemmer ind i de forskellige udvalg, samt at sørge for, at medlemmerne trives. Desuden skal HR håndtere generel administration for både Tietgen Cooperation og elevrådet, og fungerer derfor også som forbindelse mellem disse to.

KASSERERNE

Kassererne fører regnskabet for Tietgen Cooperation. Dette indebærer bogføring, budgetter samt varetagelse af pengene til diverse arrangementer, som fester og fredagscaféer.

LAGERDRENGE

Lagerdrengene sørger for at bestille varer til diverse arrangementer i Tietgen Cooperation, så som festerne, fredagscaféerne mm. Derudover indebærer deres opgaver at stå for optælling af lager og holde styr på dette.